शारीरिक शिक्षा

संवादसहयोगी,फगवाड़ा:आलइंडियाएंटीकरप्शनफोरमकीओरसेराशनवितरणसमारोहफोरमकेशाखाप्रधानगुरदीपसिंहकंगकीअगुआईमेंसांझीरसोईमोतीबाजारफगवाड़ामेंआयोजितकियागया।समारोहमें17जरूरतमंदपरिवारोंकोमासिकराशनभेंटकियागया।समागममेंबतौरमुख्यअतिथिप्रवासीभारतीयजतिन्द्रसिंहबसूटाएवंअमरजीतसिंहबसूटा(कनाडा)शामिलहुए।मुख्यअतिथिकेअलावाफगवाड़ानिवासीसमाजसेवकमोहनलालसूदनेजरूरतमंदोंकोराशनभेंटकरनेकेउपरांतफोरमकेइसप्रयासकीप्रशंसाकरतेहुएकहाकिइसतरहकेप्रयासगरीबतथाजरूरतमंदलोगोंकेलिएबहुतहीलाभदायकहोतेहै।हरसमर्थव्यक्तिकोअपनीनेककमाईसेकुछअंशनिकालकरसमाजसेवामेंलगानाजरूरलगानाचाहिए।समारोहकेदौरानफोरमकेमहासचिवअतुलजैनतथानेसंस्थाद्वाराकियेजारहेसमाजसेवीप्रकल्पोंकेबारेविस्तारसेजानकारीदी।प्रधानगुरदीपसिंहकंगनेमुख्यअतिथिएवंगणमान्यकेअलावासभीसहयोगियोंकाआभारप्रकटकरकहाकिफोरमकासदैवयहप्रयासरहताहैकिजरूरतमंदोंकीहरसंभवसहायताकीजाए।भविष्यमेंभीइसतरहकेप्रयासजारीरखेजाएंगे।प्रबंधकोंकीओरसेमुख्यअतिथियोंएवंगणमान्यकोस्मृतिचिन्हभेंटकरकेसम्मानितभीकियागया।मंचसंचालनप्रमोदजोशीकीओरसेकियागया।इसअवसरपरपार्षदपरमजीतकौरकंबोज,ब्लाककांग्रेसफगवाड़ामहिलाविंगप्रधानसुमनशर्मा,महिलाकांग्रेसनेत्रीमीनाक्षीवर्मा,डॉ.अंजूशर्मा,लायंसक्लबफगवाड़ाविश्वासकेप्रधानबलविन्द्रसिंह,अध्यापकनेतामास्टरवरिन्द्रसिंहकंबोज,ब्लडबैंककेप्रधानमलकीयतसिंहरघबोत्तरा,जलसेवासमितिकेप्रधानविपनखुरानाकेअलावाफोरमकेसीनियरवाइसप्रधानरमननेहरा,हरभजनसिंहलक्की,केकेशर्मा,सुभाषचन्द्रदुआ,विनयकुमारबिट्टू,रमेशशिंगारी,राममल्हन,कर्मजीतसिंहसंधू,बिट्टूभंवरा,मोहनसिंहकोहली,धर्मपालनिश्चल,विनोदकुमार,मास्टरसुशीलकुमार,रविमंगल,पंकजचड्ढा,रमेशकपूर,विनीतगाबा,शामलालजुनेजा,एसकेअग्रवालएडवोकेट,घनश्यामशर्मा,समाजसेवकनीटा,संजीवलांबा,संजीवगोस्वामी,कपिलबांसल,विपनशर्मा,जुगलबवेजा,अश्वनीबघानिया,हरमोहनजुनेजा,प्रदीपमंढाली,अनिलगोयलआदिकेअलावाअन्यउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Collier