शारीरिक शिक्षा

संवादसहयोगी,फगवाड़ा:मांचिंतपूर्णीनिष्कामचेरीटेबलसोसायटीगुरुनानकपुराफगवाड़ाकीओरसे33वांराशनवितरणसमारोहकाआयोजनसोसायटीकेप्रधानदेवेन्द्रजोशीकीअध्यक्षतामेंकियागया।समारोहमेंमुख्यअतिथिकेतौरपरनिर्मातावअभिनेताजनकजोशीशामिलहुएजबकिसोसायटीकेफाउंडरराजिन्द्रजोशीयूकेकेभाईसतपालजोशी(कनाडा)विशेषअतिथिकेरूपमेंउपस्थितथे।इसदौरान21जरूरतमंदपरिवारोंकोएकमहीनेकाराशनभेंटकियागया।मुख्यअतिथिनेजरूरतमंदपरिवारोंकोराशनवितरणकेइसप्रयासकेलिएसोसायटीकेप्रधानदेवेन्द्रजोशीतथासंस्थाकीसराहनाकी।उन्होंनेकहाकिजरूरतमंदोंकीहरसंभवसेवासहायताकरनासभीकानैतिकक‌र्त्वयहै।इसदौरानजनकजोशीवसतपालजोशीतथाशीतलकोहलीकीओरसेआर्यहाईस्कूलसेसेवानिवृतहुएअध्यापकपंडितसोहनलालशा7ीकोविशेषतौरपरसम्मानितकियागया।अंतमेंप्रधानदेवेन्द्रजोशीनेगण्यमान्यकाआभारजताया।इसअवसरपरडॉ.जोगिन्द्रपाल,नरिन्द्रसैनी,बलजीतराय,राजेशकुमार,पार्षदमनीषप्रभाकर,दलजीतसिंहचाना,मलकीयतसिंहरघबोत्तरा,एन.के.चोपड़ा.मोहनलालक्वात्रा,चन्द्रशेखर,डॉ.जवाहरधीर,डॉ.यशचोपड़ा,कुलविन्द्रकौर,सुमनशर्मा,मीनाशर्मा,पूर्वपार्षदसीतादेवी,सुनीलकोहली,बलदेवसिंहपाहवा,हरविन्द्रसिंह,वरिन्द्रसिंहकंबोज,रविन्द्रचड्ढा,रणजीतसिंहचाना,ओमप्रकाशजोशी,कुलदीपसिंहसमरा,हर्षबत्रा,अश्वनीकुमार,सरबजीतसिंहवालियाआदिकेअलावाअन्यगणमान्यउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Collier