शारीरिक शिक्षा

जागरणसंवाददाता,फतेहाबाद:

पूर्वप्रधानमंत्रीएवंभारतरत्नस्वर्गीयअटलबिहारीवाजपेरीकीपुण्यतिथिपरभाजपापार्टीकेपदाधिकारियोंनेजिलाध्यक्षवेदफुलांकेनेतृत्वमेंगांवधांगड़वबड़ोपलमेंत्रिवेणीलगाई।इसमौकेपरमंडलअध्यक्षसुमितगोदारासहितअनेकपदाधिकारीमौजूदरहे।वेदफुलांनेबतायाकिजिलेकेप्रत्येकगांवमेंप्रियप्रधानमंत्रीअटलबिहारीवाजपेयीकीयादमेंत्रिवेणीलगानेकाअभियानचलायागया।

वेदफुलांनेकहाकिअटलबिहारीवाजपेयीनेकिसानोंवमजदूरोंकेलिएअनेकयोजनाशुरूकी।किसानोंकेलिएकिसानक्रेडिटकार्डतोमजदूरोंकेलिएकामकेबदलेअनाजयोजनाशुरूकी।देशकेप्रत्येकवर्गकेलिएअनेकयोजनाएंचलाई।देशकोपरमाणुउर्जासेसंपन्नबनाया।अटलबिहारीनेशासनकालमेंजयजवान,जयकिसान,जयविज्ञानकानारादेतेहुएअनेककार्यकरनेकाकामकिया।अटलबिहारीवाजपेयीनेकिसानोंकेलिएकृषिकार्डबनाकरकेकिसानकोबैंककेसाथजोड़तेहुएउसकीआर्थिकउन्नतिमेंक्रांतिलानेकाकामकिया।देशकेलिएबलिदानदेनेवालेजवानोंकेलिएपेट्रोलपंपवगैसएजेंसीदेनेकाकार्यउनकीसरकारमेंहुआ।ऐसेमेंभाजपापदाधिकारियोंकेसाथआमजनभीबड़ीसंख्यामेंअटलबिहारीसेअपनास्नेहरखतेथे।ऐसेमेंआमजनवभाजपापदाधिकारियोंनेपर्यावरणसरंक्षणमेंअमूल्ययोगदानदेनेकाकामकरतेहुएत्रिवेणीलगाई।जोभविष्यमेंअटलत्रिवेणीकेनामसेजानीजाएंगीऔरजबअटलजीकानामआएगाहरकिसीकीस्मृतिमेंअटलजीद्वाराकिएगएराष्ट्रहितकेकार्यउनकोहमेशासेयादरहेंगे।

इसअवसरपरजिलाअध्यक्षकेसाथग्रामीणमंडलअध्यक्षसुमितगोदाराजी,पूर्वअध्यक्षप्रीतमशर्मा,ब्लॉकसमितिवाइसचैयरमेनरामसिंहमांझू,राजेंद्रजागूं,चंद्रमोहन,वरिष्ठकार्यकर्तारामेश्वरगोदाराउर्फकमांडो,रामनिवास,सुभाषथापन,ओमप्रकाशजी,गोशालाप्रधानजगदीशथापनवअन्यवरिष्ठकार्यकर्तासहितगांवनिवासीभीउपस्थितरहे।

By Cooke