शारीरिक शिक्षा

संसू,अनगड़ा:गेतलसूदडैममेंबननेवाले150मेगावाटकेफ्लोटिंगसोलरपावरप्लाटकामछुआरोंनेरविवारकोविरोधकिया।गेतलसूदडैममेंनावपरबैठकरमछुआरोंनेइसप्रस्तावितनिर्माणकार्यकाविरोधजताया।इसमामलेकोलेकररविवारकोमछुआरोंवग्रामीणोंकीमहापंचायतगेतलसूदमेंहुई।अध्यक्षताबिगलेश्वरनायकवसंचालनभोलामहतोनेकिया।मुख्यअतिथिडा.रिझूनायकथे।सर्वसम्मतिसेप्रस्तावपासकरनिर्माणकार्यकाविरोधकियागया।डा.नायकनेबतायाकिगेतलसूदडैमपरओरमाझीवअनगड़ाके500मछुआरापरिवारआश्रितहै।सोलरपावरप्लाटबननेसेइनपरिवारोंकेसमक्षभुखमरीकीस्थितिपैदाहोजाएगी।पहलेसेयहाकेलोगविस्थापनकादंशझेलरहेहैं।सरकारअबपूरीतरहसेलोगोंकोभूखोंमारनेपरतुलीहै।बैठकमेंगेतलसूद,रामदाग,महेशपुर,गाधीग्राम,चिलदाग,सालहनएलालगढ़,भुसूर,डटमा,बारीडीह,हतवाल,चकला,रुक्का,सवैया,मतातूआदिगावसेबड़ीसंख्यामेंग्रामीणजुटे।विरोधप्रदर्शनमेंमुख्यरूपसेवीरसिंहनायक,संजयनायक,सनातनसहिस,मनोजनायकगोविंदानायक,कार्तिकनायक,कलेशनायक,सुखननायक,विशुनायक,अशोकनायक,शिवचरणनायक,अमीरखान,सुनीलनायक,धनेश्वरनायक,अजयनायक,मनंदनायकसहितअन्यशामिलथे।

मत्स्यजीवीसंघर्षसमितिकागठन

आदोलनकोधारदेनेकेलिएगेतलसूदजलाशयमत्स्यजीवीसंघर्षसमितिगेतलसूदनामसेएकसंगठनबनायागया।इसकेअध्यक्षडा.रिझूनायक,सचिवभोलामहतोवकोषाध्यक्षकलेशनायककोबनायागया।इसकेअलावाकमेटीमेंतीसकार्यकारीसदस्यबनाएगए।

यहांसेउत्पादितबिजलीराजधानीमेंघरोंतकपहुंचाईजाएगी

झारखंडबिजलीनिगमलिमिटेड,सोलरएनर्जीकारपोरेशनआफइंडियालिमिटेडसेकीवजलसंसाधनविभागकेसंयुक्ततत्वावधानमेंफ्लोटिंगसोलरपावरप्लाटकानिर्माणकरायाजारहाहै।सिंचाईविभागने25वर्षोंकेलिएअपनी162एकड़पानीयुक्तभूमिलीजपरदीहै।यहासेउत्पादितबिजलीकोराजधानीकेघरोंतकपहुंचायाजाएगा।प्रतियूनिट3.50रुपयेकाखर्चआएगा।एकमेगावाटपरसातकरोड़रुपयेकानिवेशकियाजाएगा।

By Cooke