शारीरिक शिक्षा

संवादसूत्र,राजनगर:गोपबंधुउच्चविद्यालयहामंदामेंशिक्षकदिवसकेअवसरपररंगारंगसांस्कृतिककार्यक्रमकाआयोजनकियागया।कार्यक्रमकाउद्घाटनमुख्यअतिथिउत्कलसम्मेलनीचक्रधरपुरशाखाकेअध्यक्षसरोजप्रधाननेडॉ.सर्वपल्लीराधाकृष्णनकेचित्रपरमाल्यार्पणकरकिया।मौकेबच्चोंकेबीचविभिन्नप्रतियोगिताओंकाआयोजनकियागया।इसमेंओड़ियाभाषणमेंशुभमराउत,सरोजमहंती,गायत्रीराउतअव्वलरहे।वहींओड़ियानृत्यमेंगायत्रीराउत,बबितासरदार,ज्योत्सनामहतो,लिलीदास,स्वीटी,दास।हिदीनृत्यमेंअनुष्कामहतो,मालारानीमहतो,रेणुकामहतो,झुम्मामहतो,आदिवासीनृत्यमेंबसंतीसोरेन,प्रियाटुडू,चंपाहेस्सा,सुमित्रामहतो,संध्यामहतो,विजयकैवर्त,संजयकैवर्त,रीमामहतो,शिल्पातांती,नेहामुर्मू,रासमणिमुर्मूविजेतारहीं।इसकेअलावेनागपुरी,कुरमीवछऊनृत्यमेंभीछात्र-छात्राओंनेबढ़चढ़करहिस्सालिया।कार्यक्रममेंनेहरूयुवाकेंद्रकेपूर्वनेशनलवोलेंटियररामचंद्रमहतो,विसेपकेरोहितमहतो,शिक्षिकासुमितामहतोएवंअनितामहतोकोभीअच्छेकामकेलिएविद्यालयकीओरसेसम्मानितकियागया।मौकेपरविद्यालयकेप्रधानाध्यापकनुनूराममहतो,उत्कलसम्मेलनीकेसचिवपूर्णचंद्रनंद,हरीशचंद्रआचार्य,सुशीलषाड़ंगी,विद्यालयप्रबंधनसमितिअध्यक्षरथोमहतोसहितविद्यालयशिक्षकउपस्थितथे।