शारीरिक शिक्षा

राजमहल(साहिबगंज):लगातारबढ़रहीशीतलहरीकोदेखतेहुएभाजयुमोजिलाउपाध्यक्षसहमांपगलीफ्यूलस्टेशनकेसंचालकदेवकुमारदत्तनेगरीबोंएवंट्रकचालकोंकेबीचकंबलकावितरणकिया।रीसोड़मोड़स्थितपंपकार्यालयमेंशुक्रवारकीदेररात्रिशिविरलगाकरकंबलकावितरणकियागया।मौकेपरजयरामसाहा,सीतारामवागदी,राजादत्त,विनोदकुमार,शिवा,सुरेंद्रपांडे,लखनसहितअन्यमौजूदथे।

By Conway