शारीरिक शिक्षा

-कलशयात्राकेसाथशुरूकियागयाश्रीविष्णुमहायज्ञ

-यात्रासेपूर्ववैदिकमंत्रोच्चारकेसाथमुख्यकलशकापूजन

-सुबहसेहीयज्ञमंडपकेसमीपएकत्रितहोनेलगेथेश्रद्धालुजागरणसंवाददाता,जहानागंज(आजमगढ़):क्षेत्रकानोनरागांवमंगलवारकोहर-हरमहादेवकेउद्घोषसेगूंजउठा।यहांआयोजितनौदिवसीयश्रीविष्णुमहायज्ञकाशुभारंभकलशयात्राकेसाथकियागया।कलशयात्रामेंशामिलहोनेकेलिएसुबहसेहीपुरुषऔरमहिलाएंयज्ञमंडपकेसमीपएकत्रितहोनेलगीथीं।यज्ञकानेतृत्वकररहेरामकृष्णदासजीमहाराजनेजैसेहीहरीझंडीदिखाकरकलशयात्राकोरवानाकियातोलोगहर-हरमहादेव,यज्ञभगवानकीजयकाउद्घोषकरतेहुएआगेबढ़नेलगे।

कलशलिएकन्याओंकेअलावाउद्घोषसुनकरलोगयात्रामेंशामिलहोतेगएऔरहुजूमबढ़तागया।कलशयात्रासमेदा,इटौरा,चंडेश्वर,छतवारा,बेलनाडीहहोतेहुएसिधारीस्थिततमसानदीकेतटपरपहुंचाजहांकन्याओंनेकलशमेंजलभरा।इसदौरानवाराणसीकेआचार्यकपिलदेवशास्त्री,आचार्यअरुणपांडेय,संतोषत्रिपाठीएवंसुभाषमिश्रानेवेदमंत्रोंकाउच्चारणकिया।कलशयात्रामेंहाथीपरबैठेश्रीरामकृष्णदासजीमहाराजजहांसमूहकानेतृत्वकररहेथे,वहींबृजेशचौहान,देवेंद्रचौहान,अजयचौहान,रामअवतारचौहान,मुनीबराजभर,रामाधार,दिनेशचौहान,रामसिगार,सुदेश,सुधीर,विपिनएवंबिट्टूसुरक्षाव्यवस्थासंभालेथे।श्रीरामकृष्णदासजीनेबतायाप्रतिदिनरातमेंयज्ञमंडपकेबगलमेंबनेमंचपरव्याख्यानदिवाकरगोविदशास्त्रीएवंमानसवक्तासुधीरदासजीमहाराजकाप्रवचनहोगा।

By Cook