शारीरिक शिक्षा

जागरणसंवाददाता,नारनौल :

इनेलो केशासनकालमेंव्यापारियोंकेलिएपूर्वमुख्यमंत्रीओमप्रकाशचौटाला नेअनेककल्याणकारीयोजनाएंबनाईथी।भविष्यमेंइनेलो-बसपा गठबंधनकीसरकारबननेपरव्यापारियोंकेलिएटैक्सोंमेंसरलीकरणसहितकईयोजनाएंलागूकीजाएगी।यहआश्वासनपूर्वनिकायमंत्रीसुभाषगोयलनेस्थानीयएसएस जैनसभामेंआयोजितव्यापारीसम्मेलनमेंदिया।गोयलयहां8 सितंबरकोहरियाणाबंदकोसफलबनानेकाआह्वानकरनेआएथे।सम्मेलनमेंपूर्वनिकायमंत्रीसुभाषगोयलवइनेलो व्यापारप्रकोष्ठकेप्रदेशअध्यक्षकुलभूषणगोयलकाव्यापारियोंनेस्वागतकिया।अध्यक्षताव्यापारप्रकोष्ठकेजिलासंयोजककेदारनाथगर्गनेकी।संचालनजिलाप्रवक्ताएवंव्यापारीनेताबजरंगलालअग्रवालनेकिया।

गोयलनेकहाकिभाजपानेचुनावसेपहलेअपनेघोषणापत्रमेंव्यापारियोंकेहितमेंअनेकघोषणाएंलागूकरनेकावादाकियाथा,लेकिनसत्तामेंआनेकेबादनोटबंदी वगलततरीकेसेजीएसटी लागूकरव्यापारियोंकोपरेशानकरदिया।इससरकारसेव्यापारीहीनहीं,सभीवर्गपरेशानहै।उन्होंनेकहाकिकालाधनलानेकीआड़मेंकीगईनोटबंदी सेकालाधनतोआयानहीं,बल्किव्यापारियोंकानोटबंदी सेव्यापारचौपटहोगया।एसवाईएल नहरकोलेकरमाननीयसुप्रीमकोर्टनेनवंबर2016 कोहरियाणाकेपक्षमेंफैसलादियाथा,लेकिनकेंद्रसरकारनेउसफैसलेकोलागूकरनेकीबजायलटकानेकाकामकियाहै।

व्यापारप्रकोष्ठकेप्रदेशअध्यक्षकुलभूषणगोयलनेकहाकिजीएसटी मेंटैक्सकेकागजोंमेंहीफंसारहताहै।अगरकागजोंमेंव्यापारीसेकोईगलतीहोजाएतोव्यापारीकोजेलमेंडालनेवसजाकाप्रावधानभाजपासरकारनेकिया।कपड़ेकेट्रेडमेंआरहीदिक्कतोंकेबारेमेंरिटेलकपड़ायूनियनकेप्रधाननीरजसंघीनेभीअपनीबातेंरखी।जिलाप्रधानसतबीर यादवनौताना नेकहाकि8 सितंबरकोजिलामहेंद्रगढ़ केव्यापारीबंदमेंअपनापूर्णसहयोगदें।इसमौकेपरपूर्वविधायकरावबहादुर¨सह ¨सह,वरिष्ठनेतारावहोशियार¨सह,जसबीर ढिल्लोएडवोकेट,सतबीर बडेसरा एडवोकेट,वेदप्रकाशनंबरदार,विद्यानंद लांबा,बसपाजिलाप्रधानसुनीतावर्मा,शहरीप्रधानसत्यनारायणगुप्ता,जिलामहासचिवछोटेलालगहली, हलकाप्रधानसुरेंद्रयादवपटीकरा, रघुवीरसैनी,सुरेशयादवपटीकरा, पुस्तकविक्रेतासंगठनप्रधाननरेशगोगिया, मोबाइलयूनियनकेप्रधानसरदारसुरजीत¨सहअरोड़ा,मेटलयूनियनकेप्रधानओमप्रकाशबंसल,प्रधानअशोकमित्तल, सब्जीमंडीयूनियनकेसचिवगंगारामसैनी,रोशनलाल सैनी,भगत¨सह सैनी,रिटेलक्लाथयूनियनकेप्रधाननीरजसंघी,मुकेशअग्रवाल,विनोदअग्रवाल,नरेशडेरोलिया, खाद्यान्न यूनियनसेमहासचिवरमेशकांटीवाला,बद्रीप्रसादगर्गआदिव्यापारीमौजूदथे।

By Connor