शारीरिक शिक्षा

दरभंगा।केवटीमेंमुख्यमंत्रीनीतीशकुमारकेनेतृत्वमेंसूबेमेंराजगगठबंधनकीसरकारबनजानेसेअबबिहारमेंफिरसेविकासकार्योंकोपंखलगेगा।ठपपड़ेविकासकार्योंमेंफिरतेजीआएगी।अपराध,भ्रष्टाचार,अफसरशाहीकाखात्माहोगा।येबातेंकेवटीपूर्वीमंडलभाजपामहामंत्रीसंतोषकुमारसाहकीअध्यक्षतामेंकेवटीपंचायतभवनपरिसरमेंसूबेमेंनीतीशकुमारकेनेतृत्वमेंराजगगठबंधनसरकारकेगठनवविश्वासमतहासिलतथामंत्रिमंडलगठनकरलेनेपरआयोजितजश्न-ए-समारोहमेंवक्ताओंनेकहीं।वक्ताओंनेकहाकिसूबेमेंएकबारफिरराजगगठबंधनसरकारकेगठनहोतेहीजंगलराज-2काखात्माहोगया।अबफिरसेसूबेमेंविकासकीउड़ानभरेगी।वक्ताओंनेनईसरकारकेगठनपरहर्षवयक्तकरतेहुएमुख्यमंत्रीनीतीशकुमारवउपमुख्यमंत्रीसुशीलकुमारमोदीकोइसनेककार्यकेलिएबघाईदीहै।वहींवक्ताओंनेमंत्रीमंडलमेंशामिलसभीमंत्रियोंकोभीवक्ताओंनेबघाईदीहै।इसदौरानकार्यकर्ताओंनेलड्डूबांटकरअपनीखुशीकाइजहारकिया।समारोहकोसांसदप्रतिनिघिराजेंद्रचौपाल,विघानपार्षदप्रतिनिधिकरूणानंदमिश्र,पंससगोपालप्रसादगुप्ता,जेपीसेनानीरामचंद्रराय,भाजयुमोध्यक्षजगन्नाथचौपाल,भैरवझा,भिखारीयादव,नीलेशकुमार,बिनोदझा,सोनूकुमार,नरेशयादव,नरेशकुमारसाहसमेतकईनेसंबोधितकिया।

By Collier