शारीरिक शिक्षा

पीलीभीत,जेएनएन:जिलाधिकारीकेनिर्देशदीपावलीपर्वकोमद्देनजररखतेहुएमुख्यखाद्यसुरक्षाअधिकारीनेटीमकेसाथक्षेत्रकेअलगअलगस्थानोंपरमिठाई,किराने,खाद्यतेलविक्रेताओंकेप्रतिष्ठानोंपरछापेमारीकरउनकेसैंपललिए।ग्रामटिकरीमाफीमेंमिठाईविक्रेताकीदुकानपरपहुंचकरमानककेअनुरुपमिठाईनपानेपरउन्होंनेमिठाईविक्रेताकीकईकिलोमिठाईभीमार्गपरडलवाकरनष्टकराई।

मुख्यखाद्यसुरक्षाअधिकारीजितेन्द्रकुमारकेनेतृत्वमेंखाद्यसुरक्षाटीमनेदीपावलीपर्वपरकीजारहीखाद्यसामिग्रीकीबिक्रीकीशुद्धताकोलेकरकईप्रतिष्ठानोंमेंछापेमारीकरखाद्यसामिग्रीकेनमूनेलेकरसीलकिये।उन्होंनेसर्वप्रथमबीसलपुरमार्गस्थितआसामचौराहेसेकुछदूरीपरमौजूददुर्गाराइसट्रेडर्स,संजयअग्रवालकेप्रतिष्ठानपरपहुंचकरचावलबासमतीतथारायलब्रांडकीगुणवत्तामापनेकेबादनमूनेसीलकिये।इसकेपश्चातउन्होंनेबरखेड़ाकस्बामेंस्थितवर्मामिष्ठानभंडारब्लाकतिराहेकेनजदीकरमेशचन्द्रकीमिठाईकीदुकानपरबिक्रीकियेजानेवालेपनीरकानमूनासीलकिया।बरखेड़ामेंहीसुशीलमिष्ठानभंडारपरबूंदीकालड्डूकानमूनासीलकिया।इसकेबादखाद्यसुरक्षाटीमग्रामटिकरीमाफीपहुंचीजहांउन्होंनेअश्वनीकिरानास्टोरपरपहुंचकररिफाइंड,राइसब्राइनआयलकानमूनालियाटीमनेग्रामटिकरीमाफीमेंस्थितमनोजकुमारतथासचिनकुमारकीमिठाईकीदुकानोंपरपहुंचकरमनोजकुमारकापांचकिलोपेड़ातथासचिनकीदुकानपरपांचकिलोजलेबीकेअतिरिक्ततीनकिलोरंगीनमिठाईजोमानककेअनुरुपनहींपायीगयीउसकोमार्गपरनष्टकराया।उन्होंनेबीसलपुरपहुंचनेकेबादपटेलनगरपुलियाकेपासस्थितराहुलगुप्ताकेबालाजीकिरानास्टोरपरछापेमारीकरसरसोंकेतेलकानमूनासीलकिया।खाद्यसुरक्षाटीममेंखाद्यसुरक्षाअधिकारीशशांकत्रिपाठी,अनिलस्वरुप,महेंद्रप्रतापमौजूदरहे।

By Cook