शारीरिक शिक्षा

जामताड़ा:शुक्रवारकोस्थानीयगांधीमैदानमेंतीनदिवसीयराज्यस्तरीय19वींसबजूनियरवालीबॉलप्रतियोगिताकाउपायुक्तगणेशकुमारनेनारियलफोड़करआरंभकिया।मौकेपरजिलाशिक्षापदाधिकारीववालीबॉलसंघकेराज्यवजिलास्तरीयप्रतिनिधिमौजूदथे।प्रतियोगिता13सितंबरसे15सितंबरतकआयोजितहोगी।प्रतियोगितामेंझारखंडराज्यकेविभिन्न22जिलेकेखिलाड़ियोंकाजामताड़ाआगमनहोचुकाहै।प्रतियोगितामेंबालक-बालिकावर्गकेलिएअलगअलगव्यवस्थाकीगईहै।उपायुक्तनेकहाकिजिलेमेंखेलकोबढ़ावा मिलेइसनिमितजिलाप्रशासनएवंखेलविभागकेमाध्यमसेखिलाड़ियोंकोहरसंभवमदददीजाएगीएवंखिलाड़ियोंकोशुभकामनाएंदी।खिलाड़ीप्रतियोगितामेंखेलभावनासेप्रदर्शितकरें।जिलाशिक्षापदाधिकारीनेभीखिलाड़ियोंकोउत्साहितकरतेहुएकहाउज्ज्वलभविष्यनिर्माणमेंजिसप्रकारशिक्षाआवश्यकहैउसीप्रकारखेलप्रतिभाभीभविष्यनिर्माणमेंअहमहै।प्रतियोगिताकेपहलेदिनबालकवर्गमेंधनबाद,पश्चिमीसिंहभूम,रामगढ़,रांची,हजारीबाग,कोडरमा,जामताड़ाएवंपलामूजिलेकेखिलाड़ियोंकेबीचप्रतियोगितासंपन्नहुई।

इसीप्रकारबालिकावर्गकाभीप्रथमचरणकाप्रतियोगितासंपन्नहुई।देरराततकप्रतियोगिताचलरहाथा।मौकेपरनगरपंचायतकेपूर्वअध्यक्षवीरेंद्रमंडल,जामताड़ाजिलाओलंपिकसंघकेअध्यक्षमनीषदुबे,उपाध्यक्षडीडीभंडारी,जिलाओलंपिकसंघकेसचिवराजीवमिश्रा,वालीबॉलसंघकेसंरक्षकमोहनशर्मा,उपाध्यक्षसत्यप्रकाशकात्ययान,सचिवविवेकरजक,राजीवसाव,मितेशशाह,करणकुमार,निवासमंडल,अरविदमंडल,नवीनहरी,सुरेशमिस्त्री,हिमांशुतिवारी,सचिवसरोज यादवमौजूदथे।

By Collins