शारीरिक शिक्षा

रेवती(बलिया):क्षेत्रकेपीडीइंटरकालेजगायघाटमेंपूर्वमंत्रीबच्चापाठककीस्मृतिमेंनवनिर्मितमुख्यद्वारकालोकार्पणप्रबंधकअशोककुमारपाठकनेकिया।कहाकिस्व.पाठकबांसडीहविधानसभाक्षेत्रसेसातबारविधायकवदोबारमंत्रीरहे।सन1977केजनतालहरमेंनिर्वाचितहोनेपरउन्हें'शेरेबलिया'कहाजानेलगा।पीडीइंटरकालेजगायघाटसहितआधादर्जनविद्यालयोंकेप्रबंधकरहे।मजलूमों,गरीबोंवअसहायोंकेलिएजीवनपर्यंतसमर्पितरहें।समारोहकोनारायणजीसिंह,अरविदगांधी,विजयकुमारओझा,सियारामयादव,जनार्दनपांडेय,महाबीरपाठक,उमाशंकरपाठकआदिनेसंबोधितकिया।इसदौरानधूरीसिंहराय,रंजीतओझा,सुभाषमिश्र,आशुतोषसिंहगोपालपाठकआदिमौजूदरहें।अध्यक्षतारामराजतिवारीवसंचालनमेजरधनंजयसिंहनेकिया।

By Cooke