शारीरिक शिक्षा

रांची/खूंटी,जासं।जिलापुलिसकोअवैधअफीमकेखिलाफचलाएजारहेअभियानकेतहतबुधवारवगुरुवारकोलगातारदोदिनसफलतामिली।इसदौरानपुलिसनेजिलकेमारंगहादाथानाक्षेत्रमेंदोलोगोंकोगिरफ्तारकिया।पुलिसनेजांचकेदौरानदोनोंस्थानोंसेसाढ़ेपांचकिलोअफीमकेसाथएकलाख81हजाररुपयेनकदभीबरामदकिया।

इसकीजानकारीदेतेहुएजिलापुलिसअधीक्षकआशुतोषशेखरनेबतायाकिबुधवारकोउन्हेंजानकारीमिलीकिमारंगहादाथानाकेतारूबटोलाबिरडीहकेगोपालभंगराबेचनेकेलिएअपनेघरमेंअवैधरूपसेअफीमरखाहै।सूचनामिलनेकेबादउन्होंनेखूंटीकेअनुमंडलपुलिसपदाधिकारीअमितकुमारकोसूचनापरआवश्यककार्रवाईकानिर्देशदिया।एसडीपीओनेमारंगहादाअंचलकेपुलिसनिरीक्षकराजेशप्रसादरजक,मारंगहादाथानाप्रभारीकामेश्वरकुमारवथानाकेअन्यपुलिसपदाधिकारियोंकेसाथछापामारीकरदोकिलोपांचसौग्रामअफीमकेसाथ20वर्षीयगोपालभंगराकोगिरफ्तारकियागया।

वहीं,गुरुवारकोभीजिलापुलिसअधीक्षककोमारंगहादाथानाक्षेत्रकेगाडामाडागांवकेचंबराहस्साकेघरकेअफीमखरीदनेकेलिएअफीमव्यापारीकेआनेकीसूचनामिली।सूचनापरउन्होंनेखूंटीकेएसडीपीओअमितकुमारकोआवश्यककार्रवाईकरनेकानिर्देशदिया।एसडीपीओकेनेतृत्वमेंछापामारीकरतीनकिलोग्रामकालागीलाअफीमऔरएकलाख81हजाररुपयेनकदकेसाथअभियुक्त32वर्षीयचंबराहस्साकोगिरफ्तारकिया।

पुलिसअधीक्षकनेबतायाकिचंबराहस्सालोकलस्तरपरलोगोंसेअफीमलेकरएकत्रितकरताथाऔरउसेबाहरकेव्यापारियोंकोमुहैयाकराताथा।व्यापारियोंसेपहलेहीउसनेरुपयेलेरखेथे।कुछरुपयोंसेअफीमकीखरीदरीकीथी।पुलिसकीछापामारीदलमेंखूंटीकेअनुमंडलपुलिसपदाधिकारीअमितकुमारकेअलावामारंगहादाअंचलकेपुलिसनिरीक्षकराजेशप्रसादरजक,मारंगहादाथानाप्रभारीकामेश्वरकुमार,पुलिसअवरनिरीक्षकप्रदीपसावैया,राकेशकुमारमंडल,प्रीतमराज,सहायकअवरनिरीक्षकअरुणकुमारसिंहवकृष्णकांतमेहताऔरसशस्त्रबलकेजवानशामिलथे।

By Cooke