शारीरिक शिक्षा

मधुबनी।दुर्गापूजाशांतिपूर्णसंपन्नकरानेकोलेकरमधवापुरथानापरिसरमेंबेनीपट्टीएसडीएममुकेशरंजनकीअध्यक्षतामेंपूजासमितिपदाधिकारियोंवजनप्रतिनिधियोंकेसाथशनिवारकोशांतिसमितिकीबैठकसंपन्नहुई।

बैठकमेंडीएसपीपुष्करकुमार,बीडीओबैभवकुमार,सीओसुधीरकुमार,मधवापुरथानाध्यक्षअनिलकुमार,साहरघाटथानाध्यक्षसुरेंद्रपासवानकीउपस्थितिमेंआयोजितइसबैठकमेंशांतिपूर्णवसामाजिकसद्भावकेसाथदुर्गापूजामनानेकासर्वसम्मतिसेनिर्णयलियागया।बैठककोसंबोधितकरतेहुएएसडीएममुकेशरंजननेकहाकिरामपुरपूजासमितिकेद्वाराप्रतिमाविसर्जनपूर्वकीभांतिइसवर्षविरीततालाबमेंप्रतिमाकाविसर्जनहोगा।उन्होंनेकहाकिदोनोंसमुदायोंकेलोगआपसीभाईचाराकेसाथजुलूसमेंशामिलहोप्रतिमाविसर्जितकरेंगे।उन्होंनेकहाकिसभीपूजास्थलोंपरदंडाधिकारीकेनेतृत्वमेंपुलिसबलतैनातकिएजाएंगे।पूजासमितियोंकोलाइसेंसलेनाअनिवार्यहोगा।पूजाकेदौरानशांतिव्यवस्थाबनाएरखनेकेलिएअसामाजिकतत्वोंपरकड़ीनजररखीजाएगी।वहींबैठककोसंबोधितकरतेहुएडीएसपीपुष्करकुमारनेकहाकिपूजाकेदौरानविधिव्यवस्थाबनाएरखनेकेलिएसुरक्षाकेपुख्ताइंतजामकिएजाएंगे।थानाध्यक्षअपने-अपनेक्षेत्रमेंप्रतिदिनवाहनचेकिगचलाने,असामाजिकतत्वोंपरकड़ीनजररखनेएवंपूजाशांतिपूर्णवसामाजिकसद्भावकेसाथसंपन्नकराएजानेकोलेकर107कीकार्रवाईशुरूकरदीगई।उन्होंनेकहाकिसभीपूजापंडालोंमेंसीसीटीवीकैमरालगानेकानिर्देशपूजासमितिकोदियागयाहै।बैठकमेंशांतिसमितिकेलोगोंनेपूजाभाईचारेकेसाथसौहार्दपूर्णमाहौलमेंशांतिपूर्णतरीकेसेमनानेकासर्वसम्मतिसेनिर्णयलिया।

बैठकमेंएसडीएममुकेशरंजन,डीएसपीपुष्करकुमार,बीडीओबैभवकुमार,सीओसुधीरकुमार,थानाध्यक्षअनिलकुमार,साहरघाटथानाध्यक्षसुरेन्द्रपासवान,ललनसिंह,रामबाबूसाह,बलरामकुमारझा,निलांबरमिश्र,मुखियाअमरेंद्रकुमाररायउर्फराजू,मोकलामुदीन,मोदरिफनदाफ,रमणकुमारझा,आशीषझा,मनोजसाहसहितसभीपूजासमितिकेअध्यक्ष,सचिववजनप्रतिनिधिमौजूदथे।

By Dale