शारीरिक शिक्षा

जासं,प्रतापगढ़:अफीमकोठीमेंआयोजितनेहरूयुवाकेंद्रकेजिलास्तरीयप्रतियोगितामेंग्रामीणप्रतिभाओंनेअपनीसांस्कृतिकप्रस्तुतियोंसेसबकोमंत्रमुग्धकरदिया।

कार्यक्रमकेदौरानयुवाकलाकारोंनेजलवाबिखेरा।कार्यक्रमकीशुरुआतजिलासमाजकल्याणअधिकारीप्रवीण¨सहनेकिया।समीक्षा¨सह,शिवानीमिश्रनेविवाहगीत,लोकगीतप्रस्तुतकिया।गायनप्रतियोगितामेंशिवानीमिश्रानेपहला,निधित्रिपाठीवसमीक्षा¨सहनेदूसरा,राजवेणुनेतीसरास्थानप्राप्तकिया।आकाशत्रिपाठीकेनेतृत्वमेंआकाशभट्ट,लताशर्मा,विपुलविश्वकर्मा,मेनकाजूलियसनेसामूहिकनृत्यप्रस्तुतकिया।जूनियरनृत्यप्रतियोगितामेंजान्हवीश्रीवास्तवनेपहला,साक्षीगौतमनेदूसरा,साक्षीकौशलनेतीसरास्थान,एकलसीनियरनृत्यप्रतियोगितामेंखुशीकेसरवानीनेपहला,हिमांशीकेसरवानीनेदूसरा,शिवांगीचतुर्वेदीनेतीसरास्थान,सामूहिकनृत्यमेंनिधि,शिवांगीनेपहला,कोमल,वंदनानेदूसरा,श्वेता,सोनीनेतीसरास्थानप्राप्तकिया।जूनियरतबलावादनमेंनक्षत्रश्रीवास्तव,सीनियरमेंशेखावत,आर्गनवादनमेअमरेंद्रशर्मा,पैडवादनमेंजयकिशनअव्वलरहे।विशिष्टअतिथिअफीमकोठीकेआचार्यवेदप्रकाश¨सह,सुनीलप्रभाकर,कौशलमिशनकेजिलाप्रबंधककेएलवैश्यरहे।निर्णायकलक्ष्मीमिश्रा,अनिल¨सहमधुर,ओमप्रकाशश्रीवास्तवरहे।संचालनप्रमोदप्रियदर्शी,आभारविश्वजीत¨सहनेव्यक्तकिया।

By Daly