शारीरिक शिक्षा

संवादसहयोगी,कपूरथला:श्रीस्नेहबिहारीमंदिरमेंश्रीमद्भागवतकथासंपूर्णहोनेकेबादमंदिरमेंबुधवारकोहवनयज्ञवकीर्तनकाआयोजनकियागया।इसमौकेपरआचार्यपंडितहरिदत्तजोशी,आचार्यपंडितगोकर्णशास्त्री,आचार्यपंडितचंद्रभानशुक्ला,आचार्यपंडितधमेंद्रमिश्रानेसुबहआठबजेपूजाअर्चनाकरवाई,उपरांतहवनकरवायागयाजिसमेंविभिन्नमंत्रोंकाउच्चारणकरकेश्रद्धालूओंनेआहुतियांडाली।अंतमेंपूर्णआहूतिमंदिरकेप्रवक्तापंकजगोयलवश्वेतागोयल,परवीनगोयल,विशालगोयलवअन्यश्रद्धालूओंनेडाली।सुबह11बजेध्रुवचुघवभजनगायकराघवेंद्रशर्मानेमनमोहकभजन'तेरेहवालेमेरीगाड़ीतूजानेतेराकामजाने','श्यामसेदिलकालगानाकोईमजाकनहीं','पारकरेंगेनैयाभजकृष्णकन्हैया..आदिभजनगाकरभक्तोंकोमंत्रमुग्धकिया।दोपहर1बजेमंदिरमेंआरतीश्रीकल्याणकमलआश्रमहरिद्वारकेअनंतश्रीविभूषित1008महामंडलेश्वरस्वामीकमलानंदगिरिजीमहाराजनेकी।इसकेउपरांतलंगर,भंडारेवकॉफीकाअटूटवितरणविजयअग्रवालकीओरसेकियागया।शामकोमंदिरमेंश्रद्धालुओंने5-5दीपकजलाकरदीपमालाकीगई।इसकेउपरांत21दीपकजलाकरराधा-कृष्णजीकीभव्यआरतीश्रीकल्याणकमलआश्रमहरिद्वारकेअनंतश्रीविभूषित1008महामंडलेश्वरस्वामीकमलानंदगिरिजीमहाराजनेकी।इसअवसरपरआचार्यप्रेमभट्ट,हरमिन्दरबजाज,नवलशर्मा,प्रशान्तशर्मा,विनयशर्मा,रामजससग्गड़,राजेशशर्मा(पिन्नी),अनूपउप्पल,मुनिश्वरशर्मा,दिनकरसंगर,पं.माधोरामशर्मा,अनुरागगुप्ता,प्रवेशकुमार,कंचन,चंदरानी,चंचलरानी,विपनकुमार,नरेशकुमार,पीयूषवभारीसंख्यामेंश्रद्धालुउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Collier