शारीरिक शिक्षा

संसू,हाथरस:सादाबादमेंजाटमहासभाहाथरसकेतत्वावधानमेंचंदपामेंएकफार्महाउसपरहोलीमिलनसमारोहकाआयोजनहुआ।जिसमेंभाजपाकिसानमोर्चाकेजिलाउपाध्यक्षचौ.संजयसिंहकोजाटमहासभाकाजिलाउपाध्यक्षबनायागया।कार्यक्रममेंमुख्यअतिथिपूर्वलेफ्टिनेंटजनरलबिशंबरसिंहवजाटमहासभाकेजिलाध्यक्षसेवानिवृत्तसीओसुखबीरसिंहनेसमाजकेउत्थानकेलिएकार्यकरनेकाआह्वानकरतेहुएकहाकिसमाजिककुरीतियोंकोदूरकरनेकेलिएसभीसंकल्पितहों।हमलोगसिर्फकिसानीमेंरहजातेहैं,जबकिअन्यसमाजकेलोगविभिन्नविभागोंमेंनौकरियापाकरउच्चस्थानोंपरआसीनहोरहेहैं।नवनियुक्तजिलाउपाध्यक्षचौधरीसंजयसिंहनेकहाकिसमाजनेमुझेजोदायित्वदियाहै,मैंउसेनिष्ठावलगनकेसाथकरनेकेअलावासमाजकोएकसूत्रमेंपिरोनेकाकामकरतेहुएयुवावर्गकीशिक्षापरविशेषध्यानदेनेकाकामकरूंगा।विशिष्टअतिथिकेरूपमेंपूर्वविधायकरामशरणआर्य(लहटूताऊ),कैप्टनबक्शीराम,जिलापंचायतसदस्यप्रदीपचौधरीउर्फगुड्डू,पूर्वजिलाअध्यक्षहरेंद्रसिंह,रमेशचंद्रवर्मामहाराजसिंह,राजनसिंह,चौ.श्योदानसिंह,योगेंद्रसिंह,संदीपठाकुरगौरवसिसोदिया,मुकेशसिंह,एनपीसिंह,हरीशंकरचौधरी,चंद्रेशचौधरी,सुरेंद्रसिंहचौधरी,मोहनसिंहआदिप्रमुखजनमौजूदरहे।कार्यक्रमकीअध्यक्षतापूर्वब्लाकप्रमुखकुंवरधर्मवीरसिंहनेकी।

By Curtis