शारीरिक शिक्षा

संसू,खलारी:सरस्वतीविद्यामंदिरकरकट्टामेंसंस्कृतिमहोत्सवमनायागया।प्रधानाचार्यशालिग्रामसिंहनेमाशारदेवभारतमाताकेचित्रपरमाल्यार्पणवपुष्पचढ़ाकरउद्घाटनकिया।प्रतियोगिताकेप्रमुखआचार्यचंद्रभूषणसिंहनेप्रतियोगिताकेविषयपरप्रकाशडाला।प्रधानाचार्यनेभैया-बहनोंकोआशीर्वचनदेतेहुएप्रतियोगितामेंपूछेजानेवालेविषयोंकीजानकारीदी।कहाकिऐसेकार्यक्रमोंसेभारतीयसंस्कृतिकेबारेमेंअधिकजानकारीप्राप्तकरसकतेहैं।प्रतियोगितामेंशिशुवर्ग,बालवर्ग,किशोरवर्गवतरुणवर्गकेछात्र-छात्राओंनेभागलिया।शिशुऔरबालवर्गमेंकथा-कथनकाविषय,वस्तु-ऐतिहासिकघटनावपौराणिकप्रेरणादायकघटनापरआधारितथा।किशोरऔरतरुणवर्गकेलिएतात्कालिकभाषणकाविषय,समसामयिकघटनाथी।आचायरेंकेलिएपत्रवाचनकाविषय,आचार्यभारतीयसंस्कृतिकापोषककैसेबनेथा।प्रतियोगितामेंबेहतरप्रदर्शनकरनेवालोंमेंशिशुवर्गमेंकक्षापंचमकीछात्रारियाकुमारीवआरोहीकुमारीरही।बालवर्गमेंकक्षासप्तमकीछात्रारेखाकुमारीएवंकक्षाअष्टमकाछात्ररमनराज,किशोरवर्गमेंकक्षादशमकीछात्राअनन्याकुमारीऔरकाजलकुमारी,तरुणवर्गमेंकक्षाद्वादशकीछात्रानिधिसिंहऔरऋतुसिंहरही।वहीं,शिक्षकोंमेंसंजीवकुमारसिंहकानामशामिलहै।प्रतियोगिताकेसफलसंचालनकेलिएविद्यालयस्तरपरनिर्णायकटीमकागठनकियागया।इसमेंअरविंदकुमारसिंह,गौरीशकरकामिला,पूनमपाठकऔरटाइम-कीपरराकेशकुमाररायशामिलथे।चयनितप्रतिभागीरविवारकोसरस्वतीशिशुविद्यामंदिरडकरामेंआयोजितसंकुलस्तरीयप्रतियोगितामेंभागलेंगे।इसअवसरपरविद्यालयकेआचार्यपुरुषोत्तमकुमारसिंह,सियारामसिंह,दिलीपशर्मा,श्रीकातशर्मा,गोविंदचौहान,उमेशकुमार,संध्यासिन्हाआदिउपस्थितथे।

By Cooke