शारीरिक शिक्षा

जागरणसंवाददाता,सरायकेला:सेवानियमितकरनेसहितअन्यमांगोंकोलेकरजिलेसेआयेपाराशिक्षकोंनेसरायकेलाथानामेंप्रदर्शनकिया।शिक्षकोंनेजिलाअध्यक्षकेनेतृत्वमेंहजारोंकीसंख्यामेंगुरुवारकोजेलभरोआंदोलनकेतहतसरायकेलाथानामेंगिरफ्तारीदी।अपनीविभिन्नमांगोंकोलेकरएकीकृतपाराशिक्षकसंघर्षमोर्चाप्रदेशनेतृत्वकेआह्वानपरगुरुवारकोपूरेजिलेसेहजारोंकीसंख्यामेंपाराशिक्षकोंनेजिलामुख्यालयमेंवादाखिलाफीरैलीनिकालीऔरसरायकेलाथानेमेंसामूहिकगिरफ्तारीदी।स्थानीयसरायकेलाबीआरसीपरिसरमेंजुटेपाराशिक्षकजिलाध्यक्षसोनूसरदारकेनेतृत्वमेंजुलूसकीशक्लमेंसरायकेलाथानापहुंचे।इसदौरानराज्यसरकारकेविरुद्धजमकरनारेबाजीकीगई।

गिरफ्तारीकेबादआयोजितसभाकोसंबोधितकरतेहुएमोर्चाकेप्रदेशकमेटीसदस्यनरोत्तमसिंहमुंडानेकहाकि90दिनोंकेभीतरनियमावलीतैयारकरनेकीशर्तपरहमनेजनवरीमेंआंदोलनस्थगितकियाथा।आठमाहबीतजानेकेबावजूदसरकारकारवैयाहमारेप्रतिबिल्कुलउदासीनदिखरहाहै।इसकारणपूरेप्रदेशकेपाराशिक्षकउबालपरहैं।सरकारकिसीतरहमामलेकोचुनावअधिसूचनाजारीहोनेतकलेजानाचाहतीहै।पाराशिक्षकोंनेलड़ाईकीशुरूआतकरदीहै।इसमौकेपरजिलाध्यक्षसरदारनेकहाकियहआंदोलनकीशुरुआतभरहै।सरकारनहींचेतीतोपाराशिक्षकआगेऔरभीउग्रआंदोलनकरनेकोमजबूरहोंगे।शामकोसभीपाराशिक्षकोंकोनिजीमुचलकेपरछोड़दियागया।कार्यक्रममेंप्रदेशकोरकमेटीसदस्यलखनलालमहतो,ब्रजेन्द्रसिंहदेव,कार्तिकमहतो,विजयलेयंका,रूद्रप्रतापमहतो,कुणालदास,प्रभामंडल,ज्योतिप्रभाकंडुलना,उदयशंकरमहतो,विष्णुमहतो,रंजीतप्रमाणिक,राजाराममहतो,साकेतशेखर,वीरेंद्रसोय,विष्णुकुमार,भीष्मदेवसिंहमुंडा,जयराजदास,सनथदास,सोनाकिस्कू,सुलोचनामहतो,पंगीलाहो,अनिताजारिकाआदिहजारोंपाराशिक्षक-शिक्षिकाएंमौजूदथीं।