शारीरिक शिक्षा

पूर्वीटुंडी:प्रखंडकेउकमापंचायतमेंशनिवारकोसरकारआपकेद्वारकार्यक्रमकाउद्घाटनविधायकमथुराप्रसादमहतो,उपायुक्तसंदीपसिंह,जिलायोजनापदाधिकारीमहेशभगत,बीडीओयस्मितासिंह,अंचलाधिकारीराकेशभूषणसिंहनेकिया।उपायुक्तनेकहाकिप्रखंडकेहरेकपंचायतमेंइसकार्यक्रमकोआयोजितकरनेकाउद्देश्यसरकारीयोजनाओंकालाभसीधेलाभुकोंतकपहुंचानाहै।

उपायुक्तनेपेंशनधारियोंकेलिएकहाकिअबपेंशनकीसंख्याओंकोलेकरकोईबाध्यतानहींहै।जितनेभीयोग्यलाभुकोंकेआवेदनप्राप्तहोंगेउनसभीकोपेंशनकालाभमिलेगा।पीएमआवासयोजनाकीवरीयतासूचीक्रममेंहेरफेरहोनेकीशिकायतपरउन्होंनेबीडीओतथाबीपीओकोजांचकरनेकानिर्देशदियाएवंदोषीपाएजानेपरपंचायतसचिवएवंरोजगारसेवकपरकार्रवाईकरनेकीबातकही।कार्यक्रममेंविधायकमथुराप्रसादमहतोनेकहाकिहेमंतसरकारद्वारायहकार्यक्रमसरकारीयोजनाओंकोअंतिमव्यक्तितकपहुंचानेकेउद्देश्यसेकियागयाहै।

कार्यक्रममेंउपस्थितजिलायोजनापदाधिकारीमहेशभगतने80महिलाओंकोहड़िया-दारूकाकामत्यागकरफूलो-झानोयोजनासेजुड़कररोजगारकरनेकासंकल्पदिलाया।उक्तमहिलाओंकोजेएसएलपीएसकेद्वाराबिनाब्याजकेदरपर10-10हजारकाऋणदेनेकानिर्देशदिया।कार्यक्रमकेदौरानलाभुकोंकोप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकास्वीकृतिपत्र,पेंशनस्वीकृतिपत्र,केसीसीऋणस्वीकृतिपत्र,जॉबकार्ड,दिव्यांगोंकोव्हीलचेयर,वैशाखी,इयरमशीन,मैरानवाटांड़आजीविकाउत्पादकसमूहकोसोलरचालितमोटरपंपसेटतथासैकड़ोंजरुरतमंदोंकेबीचकंबलकाभीवितरणकियागया।मौकेपरदोगर्भवतीमहिलाओंकीगोदभराईबालविकासपरियोजनाकेद्वाराकराईगई।कार्यक्रममेंप्रखंडप्रमुखसंगीतामरांडी,जिपसदस्यसुनीलमुर्मू,पंचायतप्रधानसुनीताहेम्ब्रम,सुकलालहेम्ब्रम,अजीतमिश्रा,शंकरदे,भीमलालभंडारी,पंचायतसेवकविरेंद्रहांसदा,इफ्तिखारखान,रामसागरराम,सुशीलकुमारमुंडा,नीतूकुमारी,अनिताकुमारी,अनिलनिरालामौजूदथे।