शारीरिक शिक्षा

संवादसहयोगी,फगवाड़ा:सिद्धबाबाबालकनाथमन्दिरकटैहराचौकफगवाड़ामें2व3फरवरीकोकरवायेजारहेवार्षिकसम्मेलनएवंभंडारेकेउपलक्ष्यमेंमंदिरप्रबंधककमेटीकीओरसेआयोजितकीजारहीप्रभातफेरियोंकीश्रृंखलामें18वींप्रभातफेरीकाभव्यआयोजनमंदिरपरिसरमेंकियागया।कटैहराचौैकनिवासीवधवापरिवारकेसहयोगसेनिकालीगईप्रभातफेरीकेदौरानश्रद्धालुओंनेबाबाजीकीभेंटोंकागुणगानकिया।मंदिरकमेटीकीओरसेगुलशनवधवा,रीटावधवा,साजनवधवाएवंसमूहवधवापरिवारकोदोशालाएवंस्मृतिचिन्हभेंटकरसम्मानितकियागया।इसअवसरपरसंयोजकरविन्द्रकुमारकाला,चेयरमैनबालकृष्णवधवा,प्रधानदर्शनभल्ला,राजेशजलोटा(राजू),मधुभूषणकालिया,गोपालचोपड़ा(बब्बू),धर्मपालनिश्चल,हैप्पीब्रोकर,राजेशकालिया,प्रदीपभारद्वाज,राकेशपंडित,पारसजलोटा,रमेशवधवा,सुनीलप्रभाकर,सनीशर्मा,रोहितबख्शी,राजनआहूजा,अनिलटक्कर,बलदेवकलूचाकेअलावाराकेशरानीजलोटा,सोनियाजलोटा,रीटागुप्ता,रजनीचोपड़ा,योगिताकालिया,सविताभल्ला,बिंदूहांडा,भावनाजलोटा,सुमेशरानीबीड़,नीलमरानीबग्गा,निशासहदेवसहितबड़ीसंख्यामेंश्रद्धालुउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Collier