शारीरिक शिक्षा

संसू,तमाड़:आदिवासीप्रकृतिसेसंचालितसमुदायहै,जिनकाधर्मकाल्पनिकनहींबल्किविज्ञानआधारितहै।येबातेंरतनसिंहमुंडानेमंगलवारकोहाईस्कूलमैदानतमाड़मेंआयोजितकरममिलनसमारोहमेंबतौरमुख्यवक्ताकही।समारोहकीशुरुआतअड़कीनिवासीधरमअगुवाबहनदुर्गावतीओड़ेयद्वाराआदिवासीआराधनासेहुई।अध्यक्षतादमयंतीमुंडानेकी।समारोहमेंमुख्यअतिथिजनजातीयपरामर्शदात्रीपरिषदझारखंडसरकारकेसदस्यजामालसिंहमुंडानेकहाकिहमाराधर्मऔरधर्मग्रंथदोनोंहीप्रकृतिहै।विशिष्टअतिथिसुखरामपाहन,भगीरथसिंहमुंडा,क्रिस्टोकुजूर,निरंजनाहेरेंज,प्रवीणकच्छप,कुलभूषणडुंगडुंग,कैलाशमुंडा,महेशमुंडा,मनीषमुंडा,विष्णुमुंडा,ऊषामुंडा,शैलेन्द्रपाहनआदिनेसंबोधितकिया।संचालनसुधीरमुंडाएवंभगीरथसिंहमुंडानेसंयुक्तरूपसेकिया।समारोहकोसफलबनानेमेंसत्यनारायणसिंहमुंडा,फणिमहली,सुदर्शनमहतो,मधुसूदनसिंहमुंडा,पूर्णचंद्रमहतो,हीरामुंडा,श्रवणमुंडा,दीपकमुंडा,फणिमहली,भोला,श्याममुंडा,गौराचादमुंडा,कमलामहतो,हेमानतमुंडा,निरंजनमुंडाआदिलोगोंकामहत्वपूर्णयोगदानरहा।

नगड़ीमेंकरममहोत्सवकाआयोजन

संसू,पिस्कानगड़ी:झारखंडमुक्तिमोर्चा,प्रखंडसमितिनगड़ीकेद्वाराआयोजितनारोबाजारटाड़मेंकरममहोत्सवसहमिलनसमारोहधूमधामसेमनायागया।कार्यक्रमकीशुरुआतदीपप्रज्जवलितकरकियागया।मौकेपरमुख्यअतिथिकेरूपमेंउपस्थितनंदकिशोरमेहतानेकहाकिकरमप्रकृतिपर्वकेसाथसांस्कृतिकसरोकारकाऔरभाईबहनकेअगाधप्रेमकाभीप्रतीकहै।इसपर्वकेमूलस्वरूपकोबचानाहमसबकीजिम्मेदारीहै।इसअवसरपरविशिष्टअतिथिकेरूपमेंसासदप्रतिनिधिकेदारमहतोनेभीसंबोधितकिया।नागपुरीगीतोंकेकलाकारइग्नेशकुमार,प्रीतमकुमार,मनीषबरवार,धरमूनायक,फुलमनीदेवी,मंजूदेवीएवंसुनैनाकच्छपद्वाराअपनीगीतऔरसंगीतसेपूरामाहौलकोकरममयकरदिया।मौकेपरझारखंडमहिलामोर्चाराचीजिलाध्यक्षप्रो.चिंतामणीसागा,उपाध्यक्षसालोदेवी,रामशरणविश्वकर्मा,महावीरविश्वकर्मा,छात्रसंघजिलाअध्यक्षप्रभाततिर्की,राखीदेवी,प्रेमसागरमहतो,मंगातिर्की,दानियलएक्का,बादेउराव,राजेंद्रमहतो,सुरेशमहतो,बरूनकुमारमहतो,मो.तस्लीमअंसारी,रेयाजुलअंसारी,सोहराईउरावसहितबड़ीसंख्यामेंलोगशामिलहुए।

By Cooke