शारीरिक शिक्षा

संवादसहयोगी,आनी:यहांपरएकस्कूलऐसाहैजहांपरबेटीकेजन्मदिनपरएकपौधालगायाजाताहै।इतनाहीनहींविद्यालयमेंहरवर्षबेटियोंकाजन्मदिनबड़ेहीअनोखेतरीकेसेमनायाजाताहै।यहस्कूलपिछलेकईवर्षोसेपर्यावरणबचानेकासंदेशदेरहाहै।मंगलवारकोवरिष्ठमाध्यमिकपाठशालासिनवीमेंविश्वपर्यावरणदिवसकेपूर्वबेटीबचाओ,बेटीपढ़ाओ,पर्यावरणबचाओकेतहतनौबेटियोंकाजन्मदिनधूमधामकेसाथमनायागया।पाठशालामेंपिछलेएकवर्षसेप्रधानाचार्यसुरेशकटोचकेनेतृत्वमेंबेटियोंकाजन्मदिनवृक्षलगाकरयाफूललगाकरमनायाजाताआरहाहै।स्कूलमेंबेटीबचाओबेटीपढ़ाओ,व्यवहारपरिवर्तन,नवाचार,संपूर्णस्वच्छताजैसेअन्यकार्यक्रमभीचलाएजारहेहैं।इसअवसरपरनेहरूयुवाकेंद्रकेजिलासदस्यटिकुशर्माबतौरमुख्यअतिथिमौजूदहुए।कार्यक्रमकेदौरानछात्राओंकेद्वाराबेटीबचाओबेटीपढ़ाओपरस्मूहगान,भाषण,आदिकार्यक्रमप्रस्तुतकिएगए।छात्राओंकेजन्मदिनकेउपलक्ष्यपरस्कूलमेंसभीबच्चोंवशिक्षकोंऔरएसएमसीकेसदस्योंकोहलवाऔरपूरियांदीगई।कार्यक्रममेंभागलेनेवालेसभीछात्रोंकोएनवाइकेद्वाराकॉपियांऔरपैनभीइनामबतौरदिएगए।एसएमसीप्रधानओमप्रकाशशर्मा,ग्रामपंचायतपोखरीकेप्रधानरोशनलाल,पाठशालाकेप्रधानाचार्यसुरेशकटोचनेबच्चोंकोसंबोधितकरतेहुएउनकेउज्ज्वलभविष्यकीकामनाकी।इसअवसरपरप्रवक्ताराकेशशर्मा,कार्यक्रमकेसमन्वयकगौरव,सुन्दरलाल,राजेश,पदम,देवीदत्त,भूपसिंह,हरीश,मनोहरसिंह,सोहनलाल,चंद्रादेवी,सहितविद्यालयकेअभिभावकउपस्थितरहे।

लोकसभाचुनावऔरक्रिकेटसेसंबंधितअपडेटपानेकेलिएडाउनलोडकरेंजागरणएप

By Dale